Thỏa Thuận Hợp Tác

Với công ty TNHH ABC

11.Agreement.vn

Lưu ý: có thể trích dẫn, chia sẻ, và truy cập nhanh vào trang này bằng tên miền 11.Agreement.vn

Nếu đối tác cũng có tài khoản trên Khaitri.net thì hai bên có thể ký thỏa thuận trên Agreement.vn để có sự chứng thực của toàn thể cộng đồng Khaitri.net. Xem cách ký thỏa thuận tại About.Agreement.vn

THỎA THUẬN HỢP TÁC

Giữa GiaLai.Khaitri.net với Công ty TNHH ABC

Nhập nội dung hợp tác tại đây