Thiệp Mời Sự Kiện

Lễ Ra Mắt Sản Phẩm Mới

11.invitation.vn

Lưu ý: Nếu là một sự kiện quan trọng thì ban lãnh đạo nên đăng ký tạo một thư mời số dạng một website độc lập như 11.invitation.vn. Đăng ký tạo thư mời số tại invitation.vn.

Nếu là một sự kiện không quan trọng thì hãy tạo thư mời như trang này. Lưu ý khi tạo trang thư mời hãy bấm vào phần thuộc tính của trang >> bấm vào nút "Nâng cao" và nhập tên miền của trang. Nếu bạn nhập "ABC" thì trang này sẽ có tên miền là Brand.Ostore.vn/ABC. Sau đó hãy gửi link trang này cho mọi người thay cho thư mời.

LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN

8h00 - 9h00 - Đón khách mời

9h00 - 10h00 - Khai mạc

DIỄN GIẢ

Name.Engineer.vn - Tên diễn giả

Name.Professor.vn - Tên diễn giả

ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA SỰ KIỆN

Địa chỉ: ...

Bấm Vào Đây để đến bằng Google Maps

ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN